Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Klokheter » Analysera hälsan med skattning

Analysera hälsan med skattning

Det enklaste och svåraste sättet att analysera hälsan är med skattning, där man tar något subjektivt och försöker göra det mätbart. Det går, och det som krävs är tålamod, ärlighet självkännedom och en förståelse eller insikt att det är just en skattning.

Per Olsson, Styrketrappan

Skattning, eller självskattning, är något av det lättaste och svåraste som finns för att analysera hälsan. Lättaste för att alla kan tycka något och svåraste för att det finns utmaningar att göra om något som i stor utsträckning är känslobaserat till något som är mätbart, vi sätter siffror på känslor.

Det som behövs för att arbeta med skattning är tålamod, ärlighet, självkännedom och nästan viktigast av allt är en insikt i att det är just en skattning eller självvärdering.

Sättet vi kan lösa det på är genom att hitta något som är jämförbart över tid och det får bli utan att blanda in absoluta tal, så jag har valt att låta den här posten handla om hur man kan gå tillväga i ett exempel där du får självskatta och baserat på det drar vi en slutsats.

På det här sättet kan du skapa ännu fler parametrar för att hålla koll på resultat av träning, nutrition och återhämtning.

Sömnkvalité

Det enklaste exemplet jag kan komma på är just sömn. Det är något som vi alltid kan förhålla oss till. Man hade svårt att somna, vaknade flera gånger under natten, man sov sådär, oroligt, tungt, djupt och bra är exempel som jag tror många känner igen sig på.

Låt säga att vi tar tre frågor kring sömn

 • Hur lätt somnade du in?
 • Hur bra sov du när du somnat?
 • Hur utsövd kände du dig när du vaknade?

För enkelheten skull så tar vi en svars-skala på 1-2 där 1 är inte lätt alls/dåligt/lite och 2 är jättelätt/bra/mycket.

Då skulle en skattning kunna se ut så här (där jag stryker över fel alternativ i mitt fall):

Baserat på senaste 7 dagarna

 • Hur lätt somnade du in?
  • Inte lätt alls(1)/Jättelätt(2)
 • Hur bra sov du när du somnat?
  • Dåligt(1)/Bra(2)
 • Hur utsövd kände du dig när du vaknade?
  • Lite(1)/Mycket(2)

Då blir summan 1+2+2 = 5. Låt oss säga att vi skapar två intervall där det ena ( upp till 4) betyder att jag behöver förändra något och det andra (5 och uppåt) betyder att jag kan fortsätta som jag gjort, vi drar slutsatser och kan på så vis arbeta vidare för en hållbar hälsa.

Det går alltså att ta fram ett frågebatteri, hitta svarsalternativ och sen en skala där man drar slutsatser från summorna vi får ut. Sen kan man använda samma formulär gång på gång för att jämföra över tid med sig själv.

Det här är ett förenklat exempel, mer för att visa på hur man skulle kunna göra snarare än att använda som ett faktiskt verktyg. Ta hjälp första gångerna du ska göra självskattningar, eller håll dig till mätningar och tester om det känns lättare och bättre.

Fysisk ansträngning

En populär teknik för att skatta hur jobbigt något är, till exempel när du sitter på en träningscykel, är Borg-skalan. Det är en skattningsteknik som togs fram av psykologen Gunnar Borg för att användas vid arbetsprov 1 och där tanken är att du på en skala mellan 6-20 skattar hur jobbigt det är just där och då, tanken är även att skattningen ska korrelera med pulsen så att skattningen * 10 ska ligga nära din puls. Med hjälp av den här skalan ska du kunna tala om för någon på ett standardiserat sätt hur jobbigt det är när du tränar med en viss intensitet och tränare kan tala om för dig att du ska nå en viss grad av ansträngning på den här skalan

Summering

 • Det är bra att väga ihop olika resultat med varandra för att få en helhetsbild, resultaten i sig kan enskilt användas över tid för egna jämförelser.
 • Det här är ytterst enkla exempel. Det finns proffs på skattning, och det är psykologer och beteendevetare. Jag tror att det är viktigt att ha det med sig att för att gräva på djupet i känsloregister så kan man behöva professionellt hjälp med stöd i forskning och vetenskap.
 • Lika viktigt som alla skattningar ovan är hur man presterar/fungerar i olika situationer, hur man sover och att man får rätt typ av sömn, vad man äter och hur mycket självvärdering är en av flera viktig delar som behövs för att bygga en hållbar hälsa.

Om du vill veta eller diskutera mer kring skattning, kontakta gärna mig på kontakta oss-sidan!