Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Frågandets konst » Förändring kommer inifrån

Förändring kommer inifrån

Genom att använda frågandets konst, locka fram positiva känslor och använda de styrkor vi redan har, så kan vi påverka både oss själva och andras egna vilja till förändring.

Per, Styrketrappan

Min starka uppfattning är att all förändring kommer inifrån och Gå från ord till handling i medvetna steg. Om du behöver en förändring för att stärka din hälsa på ett hållbart sätt så är det den egna viljan som gör det genomförbart. Det är precis så det ska vara med, att det är den enskilda människans vilja till förändring som försätter berg.

Så, hur kan både du och jag påverka din vilja att förändras till en ännu bättre variant av dig? Vi på Styrketrappan använder två verktyg, i korthet:

Vertyg 1. Vi ställer frågor på ett annat sätt

Vi ställer frågor på ett annorlunda sätt och arbetar med det som fungerar istället för det som krånglar. Istället för att leta efter problemställningar, letar vi efter vad som funkar och fortsätter arbeta med det.

Verktyg 2. Vi följer en starka principer och en enkel process

Genom att förhålla oss till fem starka principer (Konstruktionist-, Simultanitets-, Poesi-, Förväntans- och Positivitets-principen) för förändring, det blir lite akademiskt och det är lika mycket för att visa att det är en metod med forskning bakom:

Vad är konstruktionist-principen?

Man skapar sitt eget öde med frågor som inspirerar till nya ideer, visioner och historier

Vad är simultanitets-principen?

Man skapar en ny riktning med nyfikenhet, positiva och stärkande frågor till sig själv.

Vad är poesi-principen?

Man använder ett ordförråd som skapar känslor, bilder, koncept och en djupare förståelse som leder till skapande av positiva och optimistiska visioner av framtiden för att inspirera och väcka det bästa i oss

Vad är förväntans-principen?

De positiva bilder och visioner vi skapar påverkar vad vi gör i nuet

Vad är positivitets-principen?

För att ge kraft frågar vi positiva frågor som förstärker den positiva kärnan, detta ger hållbar förändring.

Ett par dagar till ett år 365 dagar

Utöver principerna följer vi och leder dig genom en process som utgår från de fyra D:na (kommer från de engelska orden Discover, Dream, Design, Destiny)

 1. Upptäck

  Identifiera och uppskatta det som fungerar. Du har säkerligen flera styrkor som du kan hitta om du tänker efter ordentligt.

 2. Dröm

  Tänk vad som kan bli. Fråga dig hur ditt ideal-jag skulle vara om du fick vara lite visionär.

 3. Skapa

  Skapa rutiner och struktur som använder dina styrkor och din vision om ideal-jaget som hävstång.

 4. Öde

   Kör igång med rutinerna och strukturen du skapat.

Testa själv

Under en veckas tid, skrapa lite på ytan av både principer och process från frågandets konst:

 • Byt ut alla ”men” till ”och”. Då ger du ett mjukare, trevligare och mer resonabelt budskap och du leder konversationen i positiv riktning.
 • Gör upptäck-steget i processen, reflektera över vad som är dina styrkor, skriv ner dem på en lapp och visa dig själv uppskattning för det.

Vad tyckte du var bäst med det här testet? Kommentera gärna nedan