Meditation är bra. Umgås med andra är bra. Gör båda samtidigt så kan du få en bra bonuseffekt på hälsan!

Per, Styrketrappan

Meditation är bra

En del del bra saker händer i kroppen när du mediterar, som en följd av att göra meditationen Kärleksfull vänlighet varje dag under 8-10 veckor blir du troligtvis mer nöjd med ditt liv efter 2. Du kan även få en liten förbättring vad gäller ångest, depression och smärta 3 om du mediterar.

Testa gärna och kommentera nedan vad du tycker!

Umgås med andra är bra

Umgås du med andra, har ett social umgänge så får du en positiv effekt på din mentala hälsa om du bevittnar andra som visar exempelvis tacksamhet mot varandra  4.. Rent generellt förbättrar du din fysiska hälsa och förlänger ditt liv om du har ett aktivt socialt liv  5

Testa att umgås med andra, gärna under former som du själv tycker är lustfyllda, och kommentera nedan vad du tycker

Bonuseffekt?

Ja, det verkar som att det går att få en bra effekt om du mediterar ihop med andra 1. Sen är det som med all annan vetenskap att det behöver undersökas och forskas mer.

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29968371/
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3156028/
3. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/meditationsprogram-mot-stress-vid-ohalsa-/
4.. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspi0000202
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150158/