Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Klokheter » Evidens är kung!

Evidens är kung!

Det finns hälso- och sjukvård av olika slag. Det finns friskvård som kompletterar. Här kommer några kom ihåg.

Per

Evidens är kung!

När det kommer till hälsa så finns det svar på lösningarna och det är evidens och bevis. Forskning som drivs av kända organisationer och institut med formkrav och kontrollfunktioner för att informationen och kunskapen vara så trovärdig.

Sjukvård, eller hälsovård som våra nordiska grannar kallar det, kommer ur vetenskap med starka kontroll- och kvalitetsfunktioner.

Bra friskvård, såsom träning och nutrition, kommer också ur vetenskap och är ofta väl beprövat av den stora massan. Något som kan vara viktigt för både dig som erbjuder träning och nutrition. Lika viktigt även för dig som tar hjälp .

Komplement är just komplement!

Komplementärtekniker och -medicin är just komplement till evidensbaserad hälso- och sjukvård. Just för att det finns gråzoner vad gäller kunskapsunderlag och kontrollfunktioner. Var lite kritisk och nyfiken på var kunskapen eller erfarenheten kommer ifrån. Tänk även på att många alternativa professioner inte står under någons tillsyn.

Tittar vi mot Norge så har de en väl fungerande integrativ sjuk- och hälsovård 1. Här i Sverige har vi inte den alternativa medicinen som en del av integrativ vård utan här är det mer olika discipliner från de professioner som står under IVOs 2 tillsyn som bildar en integrativ vård