« Back to Glossary Index

Folkhälsomyndigheten (FOHM) är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.

Källa folkhalsomyndigheten.se

« Tillbaka till ordlista