Stranden vid Khao lak

Använd dina sinnen för maximal mental återhämtning

Ta chansen att öka ditt välmående i sommar genom att vistas utomhus Femina, https://www.femina.se/forskare-darfor-ska-du-spendera-sommaren-pa-stranden/ På Styrketrappan tycker vi det är viktigt med återhämtning, speciellt den mentala, för att klara av utmaningar och påfrestningar vi ibland ställs inför. Extra viktigt är det att ta sina sinnen till hjälp. Alla har inte… 

Tips för hållbar hälsa på tjänsteresan

Lose some calories – win some time, stairs is behind the door. Påminnelse att ta trapporna istället för hissen på Hotel Amaranten i Stockholm Alla kan, och bör om man ser till de globala målen FN satt upp, påverka sin hälsa på ett hållbart sätt, även på tjänsteresor. Här är… 

Tålamod för hållbar hälsa

Jag är osedvanligt tålmodig så länge jag får det som jag vill till slut. Margaret Thatcher Tålamod, en grundförutsättning för hållbar hälsa. Varför tålamod? De viktigaste anledningarna till att visa tålamod är: Resultat kommer, tids nog. Acceptans och medvetenheten hos omgivningen kommer växa. Energin fokuseras på vanor, istället för förändringar… 

Parkera axlarna och visa medaljen – bra hållning

När du tänker på din hållning och aktivt arbetar på att stärka den, ökar du samtidigt din livskvalitet och din hälsa!  Oddný Óskarsdóttir, https://www.kiropraktorcentrum.com/index.php/sv/om-oss/nyhetsbrev/halsa/128-nyhetsbrev-0408 Parkera axlarna Den fysiska delen att dra ihop skulderbladen till ett bekvämt läge så axlarna kan sjunka ner. Vi kallar det för att parkera axlarna. Detta… 

Ta hjälp av dina fötter i mindfulnessträningen

Mycket talar för att hjärnans och övriga kroppens åldrande sker långsammare om man tränar mindfulness. Och mindfulnessträning lägger inte bara år till livet utan också ”liv till åren”! Ola Schenström, Mindfulnesscenter Våra fötter är bra till mycket, och här är ett användningsområde till. Mindfulnessträning. Mindfulnessträning Mindfulness handlar om att vara…