Hoppa till innehåll
Hem » Kommersiella villkor

Kommersiella villkor

För så säker affärsrelation som möjligt har har du en sammanställning av våra kommersiella villkor nedan. Nödvändigheter för att saker ska fungera.

Per, Styrketrappan

Allmänt

Denna tjänst drivs av Styrketrappan i Göteborg (i detta avtal benämnt ”Styrketrappan” ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Styrketrappan är registrerat i Sverige med organisationsnummer 750411-6299 och vår registrerade adress Solventilsgatan 13, 417 23 Göteborg.

Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av tjänsten, vilken tillhandahålls av Styrketrappan

Genom att använda webben anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser.

Bokning/avbokning

Bokning/avbokning sker enbart via e-post som hittas på Kontakta oss

Du måste ha rättskapacitet att boka, du måste åta dig ekonomiskt ansvar för transaktioner som görs i ditt namn och avtal görs enbart med en myndig privatperson eller företag (firmatecknare/VD), myndighet (behörig företrädare) eller ideell förening (företrädare).

Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

Avbokningsavgift

Vid av- och ombokning debiteras 100% om det är närmare än 24 timmar/ett dygn före bokad tid.

Vid no-show, att du inte dyker upp, debiteras 100%.

Vid av-/ombokning eller noshow debiteras eventuella upparbetade kostnader för förberedelser, restid, korrespondens, inköp av material eller tjänster 100%.

Generellt

Ytterligare villkor och bestämmelser

Eftersom din bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid (Du kan läsa om undantagen i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna.

Priser

På sidan Tjänster och produkter hittar du tjänster, produkter och priser.

Leveransvillkor

Enligt Produktsäkerhetslag (2004:451) ska varor och tjänster som näringsidkare (här Styrketrappan) erbjuder konsumenter vara säkra. Syftet med detta är att förebygga personskador och att erbjuda en så säker handledning, coaching, kroppsterapi och rådgivning som möjligt.

Styrketrappan innehar ansvarsförsäkring genom medlemsskapet i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Handledning, coaching, kroppsterapi och rådgivning sker via digitala eller fysiska möten.

Kostnader tillkommer, du betalar, för förberedelser, inträdesavgifter till gym, restid, korrespondens, inköp av material eller tjänster utöver bokad tid.

Tillträde till lokaler och verksamhet ligger på ditt ansvar att få godkänt innan bokad tid.

Betalningsvillkor

Privatpersoner

  • Styrketrappan accepterar direktbetalning och kort.

Företag

  • Styrketrappan accepterar direktbetalning och kort.
  • Styrketrappan accepterar faktura
    • 30 dagars betaltid.
    • Dröjsmålsränta enligt referensränta + 8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.
    • Påminnelseavgift 60SEK.