En muskel kan tränas, kontrahera, på tre olika vis. Den kan dra ihop sig, den kan förlängas och den kan hållas still.

Per, Styrketrappan

Förlängningskontraktion

Förkortningskontraktion

Statisk kontraktion