Enhands-sving med slängkula

Enhands-sving med slängkula

En övning för att träna bålen och axlar.

Lektion