Enhands-sving med slängkula

En övning för att träna bålen och axlar.

Lektion