Sittande vadpress

En basövning för de undre vadmusklerna, görs till fördel tillsammans med Stående vadpress

Lektion