En basövning för ett starkt bröst och starka armar.

Lektion