Stående vadpress

Stående vadpress

En basövning för starka vader.

Lektion