Längd i centimeter
Vikt i kilogram
Ålder i år
Kön
Basal Metabolism Rate
AktivitetsgradHur aktiv du är i ditt dagliga liv. Det finns många alternativa värden utöver de i formuläret för din info.
Active Metabolism Rate