Beräkna maxpuls enligt Fox.


Ålder i år
Maxpuls minus standardavvikelse enligt Fox (11 slag per minut)
Maxpuls enligt Fox (220-ålder)
Maxpuls plus standardavvikelse enligt Fox (11 slag per minut)