Beräkna moderat pulsspann (50-70%), baserat på maxpuls enligt Fox

Per, Styrketrappan

Ålder i år
Maxpuls minus standardavvikelse enligt Fox (11 slag per minut)
Maxpuls enligt Fox (220-ålder)
Maxpuls plus standardavvikelse enligt Fox (11 slag per minut)
50% av maxpuls
70% av max