Beräkna VO2max baserat på resultat av ett Coopers test


Sträcka sprungen på 12 minuter, sträckan mätt i meter
Estimerat VO2max