Beräkna WHR.


Kön används för att förhållandet (kvoten) mellan midjemått och höftmått skiljer i gränsvärden för om man har ett problem eller inte.
Midjemått i cm
Höftmått i centimeter

Kvoten visar på en god allmän hälsa

Kvoten visar på en ökad risk för komplikationer

Kvoten visar på en god allmän hälsa

Kvoten visar på en ökad risk för komplikationer