De fem grundegenskaperna – rörlighet

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är rörlighet?

En leds förmåga att hantera en rörelse till dess ändlägen

Hur kan jag träna min rörlighet?

Genom styrketräning som har som syfte att utnyttja hela ledens förmåga eller genom stretching