De fem grundegenskaperna – uthållighet

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är uthållighet?

Förmågan att utföra en aktivitet med samma intensitet över tid.

Hur kan jag träna min uthållighet?

Korta svaret är genom att konditionsträna, både lågintensivt och högintensivt. 60% eller mer av maxpuls (som du kan beräkna här) är en bra start.