0 of 5 lessons complete (0%)

De fem grundsmakerna – sälta

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är sälta?

En smak som uppfattas tydligast när man äter salt-rik mat. Smakförhöjare i rimliga mängder.

Var känns sälta?

Långt bak på höger och vänster sida av tungan sitter de smaklökar som är känsliga för sälta.

Vad är bra exempel på livsmedel där man kan känna tydlig sälta?

Salt