Positiva affekter

De nio grundaffekterna – intresse

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är intresse?

En känsla av nyfikenhet och attraktion.