Negativa affekter

De nio grundaffekterna – sorg

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är sorg?

En känsla av nedstämdhet.