0 of 7 lessons complete (0%)

Friare från stress – skriv dagbok

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.

Reflektera kring tre händelser varje dag där du skriver ner en positiv mening per händelse i en dagbok, där du använder papper och penna varje