Förkortningskontraktion

Koncentrisk träning

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Längd: 10 minuter

Koncentrisk träning är när muskler drar ihop sig, en kontrollerad rörelse som har lite mindre skaderisk än excentrisk träning, självfallet beroende på hur det utförs.

Per