0 of 3 lessons complete (0%)

Pall-trippel – situp till god morgon

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Längd: 5 minuter|Svårighetsgrad: Svår

Utförande

  1. Sätt dig på en pall

  2. Gör en situp

    Luta dig bakåt och med bibehållen balans hänger du ut i en situp

  3. När du kommer till sittande, påbörja en god morgon

  4. Håll fötterna på golvet och luta dig så långt framåt du kan med

    Med bibehållen, atletisk/stolt, hållning

  5. Börja om

Vanliga frågor