0 of 3 lessons complete (0%)

Park-trippel – plankgång

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.

Den här övningen handlar om att hitta en lutning på din planka så du orkar röra dig i sidled från plankposition på ben med utsträckta armar. 3*1 minut med 2 minuter vila mellan varje omgång.

Per, Styrketrappan