0 of 6 lessons complete (0%)
Generella rörelser

Rörelser – extension

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Längd: 10 minuter
Vad är extension?

Exempel på övningar där extension ingår?