Hoppa till innehåll
Hem » Om » Hållbar hälsa

Hållbar hälsa

Hållbar hälsa är viktigt, både för oss själva, samhället runt oss och miljön. Med små medel kan du och jag göra gott för oss alla!

Per, Styrketrappan

Beräknad läsningstid: 6 minuter

selective focus photography of glass ball on sandy ground

Tre perspektiv

Personligt

Var snäll mot dig själv

Det är möjligt att skapa och upprätthålla en hållbar hälsa som bygger en stabil självkänsla, ett gott självförtroende och en sund självbild. Det är viktigt att känna sig trygg och att lyckas, så därför är Styrketrappan rätt modell. Detta eftersom Styrketrappan bygger på att vi skapar vanor, trygghet och framgången kommer i medvetna steg för att skapa en stabil självkänsla och ett gott självförtroende. En sund självbild bygger vi med en ärlig, rak och snäll relation till oss själva och andra.

Håll det enkelt

Det är möjligt att skapa och upprätthålla en hållbar hälsa utan krångel och uppoffringar. Förändringar och förbättringar i träning, nutrition, återhämtning, andning och sömn bör således inverka på ett positivt sätt i livsprioriteringarna. Som en följd känns det bättre och lättare både mentalt och fysiskt att hantera livet.

Det är möjligt att skapa en hälsa och livsstil med marginaler i yrkeslivet, pensioneringen, fritiden, studierna och så vidare för oväntade händelser med planering, ärlighet och självinsikt.

Träning i vardagen

Här kan du läsa mer om hur träning i vardagen kan vara bra för miljön:
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/rorelse-i-vardagen—rad

Socialt

Här placerar vi om exempelvis livspussel och medvetna val för att öka uthålligheten med en förändring.

Livspussel

Det ska fungera med familjen så att stödet finns och ekonomin behöver vara i ordning eftersom en del förändringar kostar pengar. Då blir det enklare att göra val som ger dig gott samvete.

Medvetna val

Vi behöver göra våra förändringar så att det det fungerar med de vi gör det tillsammans med. Vi behöver göra val så förändringen blir lustfylld och baserat på våra styrkor.

Globalt

Det är möjligt att skapa och upprätthålla en hälsa som även gör gott för vår omgivning. Närmiljö såsom boende, och även det större perspektivet med den yttre miljön är viktigt att ha i åtanke när vi pratar hållbar hälsa.

Det går att tänka på lite olika saker, för att minska på användandet av jordens resurser (åtminstone det som är ändligt) och minska våra avtryck i form av koldioxidutsläpp och vad det nu må vara för växthusgaser. Självklart med rim och reson och den utsträckning det är möjligt. Exempel är hållbar produktion, ekologiskt och närodlat/-uppfött, minskat svinn, hållbart resande.

Ät ekologiskt och närodlat/-uppfött

Ät ekologiskt, med lite eller ingen besprutning med olika medel, och efter säsong.

Ät gärna närodlat/-uppfött från kontrollerade gårdar så att du vet att det du lägger på tallriken har skötts på ett bra sätt.

Fisk och skaldjur blir ibland lite svårare att få närodlat, även om det självklart går att åtminstone få reda på behandlingen från fiskevattnen till din tallrik.

Undvik svinn

Försök använda så mycket av råvarorna du kan.

Res hållbart

Det är och kommer vara viktigt för en hållbar hälsa att träffa andra människor och kulturer för att få nya och andra intryck och perspektiv, dela erfarenheter och lära av varandra. Tåg är rimligtvis förstavalet vid resande och flyg är såklart nödvändigt det med ibland och då behöver det vara klimatkompenserat 3 

Hållbar produktion

Det finns certifikat 1 och olika hållbarhetskrav 2 vi kan ställa. Det vi som konsument, distributör eller producent främst behöver ha i åtanke är att hela kedjan behöver vara kontrollerad för en optimal hållbarhet och cirkulär tanke.

black android smartphone on brown wooden table

Definition av god hälsa

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är definitionen på hälsa

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande snarare än avsaknad av sjukdomar eller funktionshinder.” 

Översatt av Folkhälsomyndigheten

Det låter kanske stort och svårt att uppnå. Det hållbara blir att hitta balansen mellan hur lätt den enskilde hittar sin motivation och genomför de förändringar samt de livsprioriteringar för att uppnå en så bra fysisk, psykisk och social hälsa som möjligt.  Sjukdomar och funktionshinder som ibland kan bli en utmaning är något vi förhåller oss till och hanterar så bra det går på resan eftersom vi på Styrketrappan tycker att alla ska ha en möjlighet att nå framgång. 

red letters neon light

Vanliga frågor

Hur får jag hållbar hälsa?

Tålamod att låta förändringar ta tid, mod att ta små steg och tillsammans med oss och andra!

Varför arbetar Styrketrappan med hållbar hälsa?

Då det är en del av vår vision, vårt DNA, ”Hållbar hälsa för människa och samhälle

Hur arbetar styrketrappan med hållbar hälsa?

Vi baserar vår coaching, personliga träning, handledning och rådgivning på metoder, vetenskap och kunskap som är väl testad praktiskt och i forskning och som är vänligt mot människa, samhälle och miljö.
Exempel kan vara att använda hushållsredskap för träning, att tillreda näringsrik mat baserad på lokalt producerade och ekologiska råvaror samt arbeta med fysisk och mental återhämtning för att minska stress på både människa och samhälle.

Vad är hållbar hälsa?

Det är att arbeta med hälsa så att det ger gott tillbaks for människan, samhället och miljön över tid.
Det är också att arbeta med hälsa där positiva förändringar kan hållas kvar som vanor.

Vem kan arbeta med hållbar hälsa?

Alla kan arbeta med förändringar som är bra för människan, samhället och miljön, det handlar om att ta medvetna steg.

När kan man arbeta med hållbar hälsa?

När som helst, det är så enkelt.
Det är alltid möjligt att ta beslut och medvetna steg som gör gott för människan, samhället och miljön.

Var kan man arbeta med hållbar hälsa?

Varsomhelst egentligen.
Exempel är hemma, på gymmet, på arbetet, i skolan eller vid sjukhuset.

1. https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/
2. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/
3. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-klimatkompensation/