Styrketrappan

Styrketrappan finns för att de som vill förbättra sitt välbefinnande ska kunna göra det på ett hållbarare och smartare sätt med omsorg om sig själv och andra.

Per, Styrketrappan

Styrketrappan är en metod, ett företag och ett förhållningssätt för att nå en hållbar hälsa.

Fysisk och mental träning
nyttigare nutrition
Passiv och aktiv återhämtning
bra och nog med sömn

De medvetna stegen i vår slogan ”Medvetna steg till en hållbar hälsa”. Namnet Styrketrappan kommer från ett koncept Per kommit i kontakt med när han gått kurser hos Eleiko Education i Halmstad. Tanken bakom är att man utvecklar förmågor inom styrkesporter. Detta i trappsteg om 5-6 steg där man har stegen Rörlighet, Teknik, Belastning, Hastighet, Styrkelyft, Tyngdlyftning i ökande svårighetsgrad.

Metoden

Hur lång tid behövs för att ta sig igenom stegen? 365 dagar.

Styrketrappan utgår från ett stort tålamod, och att införa förändringar och förbättringar i medvetna steg så det blir hanterbart och framförallt hållbart.

 1. Träning

  Fysisk och mental träning och motion är den i vårt tycke viktigaste hälsopelaren att börja arbeta med, där man bör börja med förändringar för en starkare hälsa och/eller förbättrade. Fysisk och mental träning

 2. Nutrition

  När förändringar inom träning börjar kännas som vanor är det dags att se över maten, den andra hälsopelaren. Här handlar det om att göra bättre val som leder till ett friskare liv och/eller en bättre prestation.nyttigare nutrition

 3. Återhämtning

  När förändringarna inom träning och nutrition känns som vanor, de blir av, så är det dags att börja arbeta mer med både passiv och aktiv återhämtning. Denna tredje hälsopelaren handlar om att lugna ner och stärka kroppen både fysiskt och mentalt. Passiv och aktiv återhämtning

 4. Sömn

  Sömn, fjärde steget och hälsopelaren, blir i stora drag ett resultat av de tre andra stegen i Styrketrappan. Det går att arbeta med vanor och förbättringar av förutsättningar här med, vilket man bör göra eftersom sömn är då kroppen repareras och återhämtar sig som mest.bra och nog med sömn

Vi har valt att anpassa Styrketrappan så det handlar att stärka något inom träning, nutrition, återhämtning och sömn steg för steg där andning på ett eller annat sätt är en del av vardera steg. Målsättning och förutsättningar styr stegen. Vi använder Positiv psykologi och frågandets konst i vårt arbete.

Förhållningssätt

Stegvis förbättring eller förändring är en enkel, tidlös, kraftfull och pedagogisk modell. Det är också ett förhållningssätt som alla kan ta till sig oavsett vilken typ av förändring det gäller.

Företag

Styrketrappan i Göteborg är namnet på verksamheten.