Hoppa till innehåll

Vår vision

Hållbar hälsa hos människa och samhälle.

Styrketrappan

Vision

Hållbar hälsa hos människa och samhälle.

Mission

Genom att dela vishet om träning, nutrition, återhämtning, andning och sömn inspireras människor och samhällen till ett fysiskt, mentalt och socialt hälsosamt leverne.

Innovation

Tillsammans samlar vi den visdom och de resurser som behövs för att uppnå visionen.

Vår övergripande strategi

Professionell coaching, kroppsterapi och rådgivning inom träning, nutrition, återhämtning, andning och sömn till privatpersoner, grupper och organisationer i syfte att ta medvetna steg för en hållbar fysisk, mental och social hälsa och ett positivt värdeskapande ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Varför finns vi?

Styrketrappan finns för att de som vill förbättra sitt välbefinnande ska kunna göra det tillsammans, på ett hållbarare och smartare sätt med omsorg om sig själv och andra.

Värderingar

Ärlighet

Vi arbetar med ett öppet klimat och ett ödmjukt sinne.

Förtroende

Vi arbetar med frihet under ansvar och byggande av relationer.

Vi arbetar med tålmodighet och vågar ta medvetna steg.

Hållbarhet

Vi arbetar för en bättre värld.

Våra råd syftar till långvariga beteendeförändringar.

Trovärdighet

Vi arbetar med vetenskapliga fakta och kollektiv visdom.

Våra råd vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nyfikenhet

Vi arbetar med konstant lärande och kunskapsspridande.

Vi bygger visdom på erfarenhet med vetenskaplig grund.

Mod

Vi arbetar för ett positivt värdeskapande ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vi säger vad vi tycker med bibehållen respekt för andra människor och oss själva.

Ledarskap

Vi arbetar med ett gruppledarskap som bygger på uppmuntran och individens självledarskap.

Våra råd leder till ansvarstagande och makt över utveckling och förändringar i det egna livet.