Hoppa till innehåll
Hem » Om » Vision

Vision

Hållbar hälsa hos människan, samhället och miljön.

Styrketrappan

Vision

Hållbar hälsa hos människa och samhälle.

Mission

Genom att dela vishet om träning, nutrition, återhämtning, andning och sömn inspireras människor och samhällen till ett fysiskt, mentalt och socialt hälsosamt leverne.

Innovation

Tillsammans samlar vi den visdom och de resurser som behövs för att uppnå visionen.

Professionell coaching, kroppsterapi och rådgivning inom träning, nutrition, återhämtning, andning och sömn till privatpersoner, grupper och organisationer i syfte att ta medvetna steg för en hållbar fysisk, mental och social hälsa och ett positivt värdeskapande ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Varför finns jag?

Styrketrappan finns för att de som vill förbättra sitt välbefinnande ska kunna göra det tillsammans, på ett hållbarare och smartare sätt med omsorg om sig själv och andra.

yellow and white round plastic

Idé

Med en idé om att sprida evidensbaserad kunskap och lära människor använda träning, nutrition, återhämtning och sömn i en sund balans tillsammans vill vi skapa en hållbar hälsa för människa och samhälle.

Värderingar

Ärlighet

Jag arbetar med ett öppet klimat och ett ödmjukt sinne.

Förtroende

Jag arbetar med frihet under ansvar och byggande av relationer.

Jag arbetar med tålmodighet och vågar ta medvetna steg.

Hållbarhet

Jag arbetar för en bättre värld.

Mina råd syftar till långvariga beteendeförändringar.

Trovärdighet

Jag arbetar med vetenskapliga fakta och kollektiv visdom.

Mina råd vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nyfikenhet

Jag arbetar med konstant lärande och kunskapsspridande.

Jag bygger visdom på erfarenhet med vetenskaplig grund.

Mod

Jag arbetar för ett positivt värdeskapande ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Jag säger vad jag tycker med bibehållen respekt för andra människor och oss själva.

Ledarskap

Jag arbetar med ett gruppledarskap som bygger på uppmuntran och individens självledarskap.

Mina råd leder till ansvarstagande och makt över utveckling och förändringar i det egna livet.