4D-processen

Förändring kommer inifrån

Förändring kommer inifrån

Genom att använda frågandets konst, locka fram positiva känslor och använda de styrkor vi redan har, så kan vi påverka både oss själva och andras egna vilja till förändring. Per, Styrketrappan Min starka uppfattning är att all förändring kommer inifrån. Om du behöver en förändring för att stärka din hälsa…