Hoppa till innehåll

Grundstommen i en hållbar förändring och en hållbar hälsa är att den är positiv. Positiv för den enskilda, människor runt omkring och miljön. Det finns väldigt bra sätt att locka fram styrkorna som behövs i den här förändringen. Och det är positiv psykologi, frågandets konst och att arbeta med positiva och negativa emotionella attraktorer.

Per, Styrketrappan

Inledning

Var tacksam mot dig själv

Var tacksam mot andra

Beskriv ditt ideal och ditt bästa jag

Identifiera dina styrkor i olika situationer

Utöva mindfulness och meditation

Den positive grundstommen för din hållbara förändring och hälsa består av tre delar. Positiv psykologi, frågandets konst och positiva/negativa emotionella attraktorer. Självklart med starka evidens från vetenskapens värld och lika klart är att det är väl genomtestat på den stora massan.

blue and white happy new year neon signage

Tid som behövs: 365 dagar

Det här är Styrketrappans variant på arbetsstege, förhållandevis ytlig nivå om än med koppling till vetenskapen.

 1. Var tacksam mot dig själv

  Tacksamhet är en viktig komponent för vårt välmående

 2. Var tacksam mot andra

  Tacksamhet skapar trygga och positiva relationer

 3. Beskriv ditt ideala och ditt bästa jag

  Tänk fritt och våga drömma

 4. Identifiera dina styrkor i olika situationer

  Du har dem, jag lovar

 5. Utöva mindfulness och meditation

  Här och nu är det du kan påverka

Anledningen till att det här får en egen sida är att det är ett så viktigt verktyg. Ett viktigt verktyg i alla förändringar inom träning, nutrition, andning, sömn och återhämtning.

Positiv psykologi och frågandets konst handlar om att arbeta med styrkor och ställa frågor på ett stärkande sätt. Detta innebär att du på så sätt bygger upp styrkorna som behövs för att nå ditt ideala jag.

Positiv psykologi

Positiv psykologi kommer från Dr Martin Seligman och myntades under 1990-talet. Som vår förebild här har vi Dr Barbara Fredrickson som är en av de som hjälpt till att sprida tankarna.

I stort handlar positiv psykologi om att man ska hitta och leva det goda livet. Det goda livet där fokus ligger på lycka, välmående och positivitet. Ett liv där man kan blomma ut till sin fulla potential och kapacitet. Läs gärna mer på Positive Psychology and the Science of Happiness.

Frågandets konst

Kommer från konceptet Appreciative Inquiry som tagits fram på universitetet Case Western Reserve. Vår förebild här är Dr Stephen Fry, en av lärarna och skaparna av frågandets konst.

Som du kommer märka hänger frågandets konst ihop med Positiv Psykologi, såtillvida att man söker det bästa i människor och deras relevanta omvärld. Man arbetar mycket med befintliga styrkor, och tänk på här att även om du ser en svaghet så kan den vara en styrka beroende på situation, för att nå hållbar förändring. Precis som vi skrivit i Uppmuntra goda beteenden.

Positiva och negativa emotionella attraktorer

Kommer från forskarna på Case Western Reserve, och handlar om ett sätt att nå avsiktliga och hållbara förändringar där man använder positiva och negativa känslor och relationen däremellan som verktyg. Det är starkt kopplat till positiv psykologi och individers motivation, ansträngningar, optimism, flexibilitet, kreativt tänkande, motståndskraft och andra förändringsbara beteenden

Motiverande samtal

Handlar om att hitta vad som motiverar till förändring, ibland att ifrågasätta sitt nuvarande beteende, till något bättre. 1

Verktyget WOOP

Ett enkelt och kraftfull verktyg för att sätta preferenser och ändra vanor. 2

Behov

Vi har ett stort behov av många känslor för att leva och överleva där det är bra om vi kan balansera mellan dem på ett bra sätt

Resultat

Ett resultat av att kunna balansera känslor skulle kunna vara att motivationen för förändringar förstärks.

Hur gör man känslolivet hållbart?

Det är en komplicerad fråga att svara på, jag tror att det som behövs är både en förståelse för ditt egna känsloliv och att du är öppen för att alla har bra och mindre bra dagar så det kan svänga.

Hjälp från professionella såsom läkare, sjukskötersor, präster, psykologer eller psykoterapeuter är nåt som jag tror kan behövas i vissa fall eftersom känslor kan bli starka och påverka beteenden.

Principer’

Lär dig sätta ord på dina känslor tidigt i ditt liv 3 och våga vara i känslan så länge den inte tar över ditt liv och alla dina tankar. Återigen, om känslorna börjar styra dig, så är det professionella såsom psykologer du behöver prata med. Jag skrapar på ytan.

Ålders inverkan eller inverkan på ålder?

Vi kan leva längre när vi har koll på, och detta är nåt helt annat än att ha kontroll på, och kan relatera till vårt känsloliv.

Tester och bevisade framsteg

Eftersom känslolivet och psyket är olika per person så blir testerna i subjektiva. Behöver du djupare kunskap så ska du givetvis prata med en psykolog eller psykoterapeut eftersom mina kunskaper enbart är grundläggande.


Vill du veta mer hur jag kan hjälpa dig?

Tjänster

Kontakt

 1. MI (Motiverande samtal) – Socialstyrelsen ↩︎
 2. Home — WOOP my life ↩︎
 3. SUICZ_Boken_120x168_upplaga_2_200330_x1.indd (suicidezero.se) ↩︎