De nio grundaffekterna

0 of 9 lessons complete (0%)

Positiva affekter

De nio grundaffekterna – glädje

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är glädje?

En känsla av tillfredsställdhet