0 of 6 lessons complete (0%)
Avsluta kurs
Specifika rörelser

Plantarflexion

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är plantarflexion?

Exempel på övningar där plantarflexion ingår?