Rörelser

0 av 6 lektioner har slutförts (0%)

Specifika rörelser

Plantarflexion

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

Vad är plantarflexion?

Exempel på övningar där plantarflexion ingår?