Här hittar du vanliga anatomiska termer för rörelse, som handlar om hur kroppsdelar rör sig i förhållande till den anatomiska grundställningen.

Per, Styrketrappan

Generella rörelser

Specifika rörelser