0 of 6 lessons complete (0%)
Avsluta kurs
Generella rörelser

Rörelser – abduktion

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är abduktion?

Exempel på övningar där abduktion ingår?