Längd: 10 minuter|Svårighetsgrad: Lätt
Vad är abduktion?

Exempel på övningar där abduktion ingår?

Tillbaka till:Rörelser > Generella rörelser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.