De tre kontraktionstyperna

0 of 3 lessons complete (0%)

Förkortningskontraktion

Koncentrisk träning

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.

Koncentrisk träning är när muskler drar ihop sig, en kontrollerad rörelse som har lite mindre skaderisk än excentrisk träning, självfallet beroende på hur det utförs.

Per