Koncentrisk träning

Längd: 10 minuter|Svårighetsgrad: Lätt

Koncentrisk träning är när muskler drar ihop sig, en kontrollerad rörelse som har lite mindre skaderisk än excentrisk träning, självfallet beroende på hur det utförs.

Per

Tillbaka till:De tre kontraktionstyperna > Förkortningskontraktion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.