De fem grundegenskaperna

0 of 5 lessons complete (0%)

De fem grundegenskaperna – koordination

Du har inte åtkomst till denna lektion
Please register or sign in to access the course content.
Vad är koordination?

Förmågan att kunna samordna olika rörelser i förhållande till varandra, till omgivningen och till situationen

Hur kan jag träna min koordination?

Löpträning i skogen, stå på ett ben och diska eller något annat som är mer komplext än att bara stå helt still med båda fötterna mot underlaget