De sju träningsprinciperna

0 av 7 lektioner har slutförts (0%)

Principer

Principen om adaptation

Detta är en förhandsgranskningslektion

Registrera dig eller logga in för att ta den här lektionen.

För att kroppens anpassning till träning ska vara stabil och de upptränade förmågorna ska bibehållas över tid krävs en kontinuerlig progression och förbättring, oavsett om egenskapen handlar om styrka, kondition eller rörlighet.

Generellt så kan högre träningsintensitet ge en snabb förbättring, men risken för en snabb återgång är också större om träningen upphör.