0 of 7 lessons complete (0%)
Avsluta kurs
Principer

Variationsprincipen

Detta är en förhandsgranskningslektion
Register or sign in to take this lesson.

Kan kännas lite motsägelsefull eftersom vi har specificitetsprincipen och principerna kompletterar varandra. Du behöver variera för att kroppen ska utvecklas optimalt där du under en uppbyggnad tränar varierat och sen i kommande fas börjar du träna mer idrottsspecifikt för att avsluta med en prestationsfas där det i princip är enbart tävlingsammanhang.

Du behöver även variera för att behålla motivationen, återhämta dig mellan de mest påfrestande faserna och minska risken för skador på sikt.