0 of 7 lessons complete (0%)
Avsluta kurs
Principer

Progressionsprincipen

Detta är en förhandsgranskningslektion
Register or sign in to take this lesson.

Träningen behöver stegras för att kroppen ska fortsätta utvecklas och detta bör ske successivt och planerat och välplanerat. Stegrar du för snabbt ökar risken för överbelastning och skador. Därför är det alltid viktigt att planera långsiktigt och systematiskt, gärna ett år.

Generellt kan du först öka antalet träningspass, sedan passens längd och sist intensiteten på passen och lära del för del och slutligen sätta ihop delarna och lära dig helheten.