BMI

Kroppsmasseindex eller BMI (efter engelskans Body Mass Index) är ett mått för en persons eventuella över- eller undervikt och det är relationen för vuxna mellan vikt och längd.

Källa Wikipedia och 1177

nv-author-image

Per Olsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *