Folkhälsa

« Back to Glossary Index

Det allmänna hälsotillståndet i en befolkning

Källa Nationalencyklopedin

« Back to Glossary Index