« Back to Glossary Index

Ett verktyg för att mäta vinklar i leder.

Goniometer
« Tillbaka till ordlista