NNR2012

Nordiska NäringsRekommendationer 2012.

Källa Livsmedelsverket, https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/naringsrekommendationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.