« Back to Glossary Index

Självkänsla är den grundkänsla du har inför din egen person. Det handlar om hur du värderar dig själv. Om du har en stabil självkänsla känner du oftast att du duger bra som du är.

Källa 1177

« Tillbaka till ordlista