Syreupptagningsförmåga

Ett mått på hur bra hjärtat och kärlen, via blodet, kan skicka ut syre till de arbetande musklerna och hur bra musklerna är på att tillgodogöra sig det syre de får

Källa https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Stillasittande-fysisk-aktivitet-och-kondition/Metodutveckling-fysisk-aktivitet-och-kondition/Konditionstestning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.