WHO

Världshälsoorganisationen, som brukar förkortas WHO (från det engelska namnet World Health Organization), bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan och har sitt huvudkontor i Genève.

Källa who.int

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.