Beräkna moderat pulsspann (50-70%), baserat på maxpuls enligt Fox

Per, Styrketrappan