Beräkna VO2max

Beräkna VO2max baserat på resultat av ett Coopers test